eng mk

Услуги кои ги нудиме

ИНКОХЕМ Скопје ви ги нуди следните услуги.

Апликативни решенија за пакет единици :

МБР или СБР пакет единици за пречистување на отпадни води.

Дизајнирање и изведба на пречистителна станица

Дизајнирање и конструирање на пречистелна станица за отпадни води.

Одржување и управување со ПСОВ:

Одржување и управување со пречистителна станица на неделно или месечно ниво.

Дизајнирање,конструирање и одржување на системи кои работат на принцип на Реверсна осмоза.

Дизајнирање, конструирање и одржување на реверсна осмоза за индустриски потреби.

Хемиски производи и апликативни решенија:

Хемиски производи кои се употребуваат во ПСОВ и други индустриски процеси, апликативни решенија и консултантски услуги.

Процесна технологија и решенија

Процесна технологија за води и отпадни води со апликативни решенија.

Кои сме ние

Компанијата ИНКОХЕМ е основана во 2005 год. Главана дејност на ИНКОХЕМ ДОО е дизајнирање,монтирање и одржување на пречистителни станици за отпадни води. ИНКОХЕМ дизајнира станици кои работата со суспендирана маса на актвна мил. Главни технолошки целини се биолошките шаржниреактори (СБР) и Мембранските био реактори (МБР) како единици за пречистување на отпадни води.

ИНКОХЕМ ДОО е фирма која произведува и тргува со хемиски прозиводи кои се користат во прехранбената индустрија. Ќуќната хемија е застапена со помал дел од сите производи.

НАШИТЕ ПРОИЗВОДИ

 • MBR REACTOR
  MBR REACTOR

  Membrane bioreactor (MBR) is used to define wastewater treatment processes where a perm-selective membrane is integrated with a biological process a suspended growth bioreactor.

 • SBR UNIT
  SBR UNIT

  SBR`s are a variation of the activated-sludge process. The operation of an SBR is based on a fill-and-draw principle, which consists of five steps- fill, react, settle, decant, and idle.

 • CAS UNITS
  CAS UNITS

  Conventional Activated Sludge (CAS) system ussualy includes an aeration reactor, which is used for biological degradation, and a secondary clarifier, where the sludge in separated from the treated wastewater.

НАШИТЕ СОРАБОТНИЦИ

client11
client12
client13
client14
client15
client16

Инкохем

ДТЦ Мавровка, лам c.5/2

1000 Скопје, Република Северна Македонија

Телефон: +389 2 3296 935

Мобилен: +389 78 414 815

 

Search