eng mk

Готови пакет единици

 

     

Димензии на SBR единици кои третираат отпадна вода со средна оптовареност на органски материи

kabbbdglnanpndce

 

SBR paket english

 

 

Инкохем

ДТЦ Мавровка, лам c.5/2

1000 Скопје, Република Северна Македонија

Телефон: +389 2 3296 935

Мобилен: +389 78 414 815

 

Search