eng mk

За нас

 
 

 

 

Кои сме ние

ИНКОХЕМ ДОО е основана во 2005 година.Главна дејност на ИНКОХЕМ ДОО е дизајн,конструкција и одржување на станици за пречистување на отпадни води.Главините технолошки целини сеI базираат на процеси кои работата на база на суспендирана активна мил како :Шаржен биореактори (SBR) и Мембрански биореактори (MBR) units.

Во исто време ИНКОХЕМ ДОО работи со хемикалии кои се користат во хемиската и прехранбената индустрија.

 

 

НАШО СОРАБОТНИЦИ

 

kirillisickov

 

 

Кирил Лисичков

Редовен професор на Технолошко-Металуршки Факултет,

Универзитет Кирил И Методи,Скопје,Р.Македонија

 

 

 

 


 

 

 

Инкохем

ДТЦ Мавровка, лам c.5/2

1000 Скопје, Република Северна Македонија

Телефон: +389 2 3296 935

Мобилен: +389 78 414 815

 

Search