eng mk

Хемикалии

 

                           Кои се користат за:

 • Пречистување на води.
 • Пивари и индустрија за сокови,газирани пијалоци и минерални води.
 • Млекари и преработка на млечни производи.
 • Кланици и преработка на месо
 • Живинарски фарми и производство на јајца
 • Винарски визби
 • Пекари и пекарска индустрија
 • Производство на кекси и вафли
 • Производство на квасец
 • Преработка на кожа

 • Графичка индустрија
 • Гумарска индустрија
 • Текстилна индустрија
 • Градежна индустрија

a. За третман на отпадни води

 • Железо хлорид
 • Алуминиум сулфат
 • Катјонски полимери

b. Хемикалии кои се користат во прехранбена индустријата

 • Алкални средства за ЦИП системи
 • Кисели средства за ЦИП системи             
 • Дезинфекциони средства за прехранбена индустрија
 • Средства за подмачкување на траки во прехранбена индустрија
 • Стредства за ладилни системи и грејни системи за прехранбена индустрија                                                                                                                              

c. Површински активни средтсва (ПАС) за индустриска намена

 • Импулс Ц-40 алкално средство за ЦИП системи
 • Импулс ПС-75 кисело средство за ЦИП системи
 • Тракал Ц средство за подмачкување на брзи траки
 • Тракал средство за подмачкување на транспортни траки
 • Импулс Перокс дезинфекционо средство
 • Импулс ДФ дезинфектант на база на бензалкониум хлорид

d. Останати хемиски прозиводи:

- ACIDOFOAM CA
Пенлив детергент со стабилна пена на база на органски киселини, анјон активни и нејоногени соединенија.

- ALCAFOA
Алкално средство со висока пенливост на база на нејоногени тензиди и каустична сода

- SEPTOFOAM AC
Кисело средство со дезинфектант на база на фосфрона киселина.

- MIX G10
Адитив за алкално миење на шишиња и повеќе наменско чистење на база на тензиди, фосфонски компоненти и фосфорна киселина.

- MIX 100 BPRD
Кисел адитив за алкално перење на база на тензиди, фосфонски компоненти и фосфорна киселина.

- MIX 100 BNA
Адитив за наутриум хидроксид за миење на шишиња на нејоногени тензиди.

- DT-6
Кисело средство против бигор за резервоари на база на сулфурна киселина,

- SEPTACID BN
Средство за чистење во кисела средина на база на сулфурна и други органски киселини.

- PS75
Средство за кисело чистење на база на фосфорна киселина.

- DETAL HP
Средство за одстранување на пивски каменец на база на азотна киселина и стабилизатор.

- SOPUR CLEAR OPE N
Средство за чистење на ферментациони резервоари,проточни инсталации и ЦИП системи на база на азотна киселинаи органски киселини.

- WSP 400
Антикалкарно средство за зони на топла вода во pH средина од 11-12 на база на фосфорна киселина.

PUREXOL 2
Алкален детергент на база на натриум хидроксид и хлор за чистење и дезинфекција.

SUPUROXID
Средство за дезинфекција на база на:
a. 15% пероцетна киселина и 20% хидроген пероксид
b. 10% пероцетна киселина и 9% хидроген пероксид

LUBRANOL DWS
Средство за автоматски подмачкување на траки

LUBRASIL DL
Средство за автоматско подмачкување на транспортни траки на силиконска основа

 

5. Течни сапуни
- Течен сапун – пена
- Бактерициден течен сапун – пена
- Течен сапун
- Бактерициден течен сапун
- Сапун за перење
- Сапун за перење во гранули
- Диспензери

А. Индустриски детергенти за перење на алишта
- Течен детергент за перење на обоени алишта
- Детергент во прав за перење на алишта
- Средство за омекнување на алишта.

Б. Течен детергенти за перење на садови
-Бактерициден течен детергент за перење на садови

В. Средство за отстранување бигор
-Универзално средство за чистење флеки6. АВТОКОЗМЕТИКА
Калциумова грејс маст
Алиминиумска грејс маст
Комплескна грејс маст
Антифриз редимикс
Антифриз концентрат
Адитиви за двотактни мотори
Средства за ветробрански стакла за зимски услови
Средства за ветробрански стакла за летни услови
Одмрзнувачи на брави и стаклени поршини
Адитиви за дизел катализатори
Адитиви за дизел и бензински мотори
Средства за одмастување и чистење на метални површини
Средство за перење на мотори
Сресдтва за безконтактно перење на автомобили
Сресдтва за перење на автомобили
Универзално средство за чистење на пластични површини на авотомобили


7. ПАРАФИНИ
А.цврсти парафини Парафини за дрвна индустрија
Парафини за физикална терапија
Парафини за козметика
Парафини за свеќи

Б. течни парафини Течен партафин – технички квалитет
Течни парафини – фармакопејски квалитет
Течни парафини со висока густина
Течни парафини со средна густина
Телчни парафини со ниска густина


8. Производство на свеќи
Свеќи за домакинство
Декоративни свеќи
Наливни свеќи

 

Инкохем

ДТЦ Мавровка, лам c.5/2

1000 Скопје, Република Северна Македонија

Телефон: +389 2 3296 935

Мобилен: +389 78 414 815

 

Search